Aby móc oglądać tę stronę w pełnym zakresie, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.

 

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Zasady ochrony danych

Ochronę danych uważamy za cechę jakości ukierunkowaną na klienta. Z tego względu gwarantujemy Państwu – zgodnie ze swoją wiedzą i sumieniem – maksymalną ochronę Państwa danych osobowych. Spółka A.S. CRÉATION TAPETEN AG, Südstraße 47, D-51645 Gummersbach gromadzi i wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie w ramach przepisów prawa ochrony danych obowiązującego w Republice Federalnej Niemiec. Poniżej poinformujemy Państwa o rodzaju, zakresie i celach gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych na stronie internetowej naszego przedsiębiorstwa (w dalszej części zwanej „stroną internetową”). Informacje te mogą Państwo w każdej chwili pobrać z naszej strony internetowej www.as-creation.pl w punkcie menu „Ochrona danych”.

 

Dane osobowe

Danymi osobowymi są wszystkie dane i informacje dotyczące osobistych lub merytorycznych stosunków określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Do takich danych należą na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, płeć, data urodzenia czy wiek.

 

Gromadzenie i zapisywanie danych w celach wewnątrzsystemowych i statystycznych

Mogą Państwo odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania swoich danych osobowych. Zapisujemy wyłącznie dane dostępowe bez danych osobowych. Dane te są analizowane wyłącznie w celu ulepszenia naszej oferty i uniemożliwiają odniesienie do osoby użytkownika. Przy każdym dostępie do naszej oferty internetowej Państwa wyszukiwarka internetowa przekazuje automatycznie, ze względów technicznych, na nasz serwer www następujące dane:

• Aktualny adres IP wykorzystywanego przez Państwa połączenia internetowego

• Jeśli odwiedzają Państwo naszą stronę internetową za pośrednictwem linku – stronę, z której zostali Państwo na nią przekierowani

• Strony internetowe, które odwiedzają Państwo w ramach naszej oferty

• Datę i godzinę Państwa wizyty na stronie

• Stosowany przez Państwa system operacyjny, nazwę wyszukiwarki (np. Internet Explorer, Firefox itd.) i wersję wyszukiwarki

Dane te są zapisywane anonimowo i służą wyłącznie do celów statystycznych (na przykład jak często są odwiedzane poszczególne strony naszej oferty) lub do celów technicznej kontroli sieci i systemu służącej wykrywaniu usterek w funkcjonowaniu serwera (pliki dziennika).

 

Gromadzenie i przechowywanie danych w celu analiz internetowych / zarządzania profilami użytkowników

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics stosuje tak zwane pliki Cookie, czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej. Informacje zgromadzone przez pliki Cookie, a dotyczące wizyt użytkownika na tej stronie internetowej, są zasadniczo przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane.

W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej adres IP Google użytkownika zostaje jednak najpierw skrócony; dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw-stron Układu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostaje przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje niniejsze informacje do analizy aktywności użytkownika na tej stronie internetowej, do sporządzania raportów z aktywności oraz do realizowania innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu na rzecz operatora strony internetowej.

Adres IP przesłany z wyszukiwarki użytkownika w ramach Google Analytics nie jest zestawiany z innymi danymi Google. Użytkownik może uniemożliwić zapisanie plików Cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania wyszukiwarki; w takim przypadku użytkownik nie będzie mógł jednak korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie. Ponadto aby zablokować przesyłanie danych zgromadzonych przez plik Cookie i odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (w tym adres IP użytkownika) do serwera Google oraz uniemożliwić przetwarzanie tych danych przez Google, użytkownik powinien ściągnąć i zainstalować wtyczkę wyszukiwarki dostępną pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Więcej informacji o warunkach korzystania oraz ochronie danych osobowych można znaleźć na stronie http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub na stronie http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Nasza strona internetowa korzysta z rozszerzenia Google Analytics «gat._anonymizeIp();», które zapewnia anonimizację adresów IP (maskowanie IP).
 

Stosowanie wtyczek społecznościowych Facebook oraz Google+

Nasza strona internetowa używa wtyczek społecznościowych („wtyczki“) usług sieciowych Facebook oraz Google+. Dostawcą tych usług są firmy Facebook Inc. oraz Google Inc. („dostawcy usługi“). Facebook jest obsługiwany przez Facebook Inc.,1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Google+ jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Pełna lista wtyczek oraz ich loga dostępne są na stronie: developers.facebook.com/plugins oraz https://developers.google.com/+/plugins

Podczas wizyty użytkownika na naszych stronach internetowych, które zawierają taką wtyczkę, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google lub Facebooka. Dostawca usługi przekazuje treści wtyczki bezpośrednio do przeglądarki, która integruje je na stronie internetowej. W ten sposób dostawcy usługi otrzymują informacje, które strony zostały odwiedzone, także wtedy, kiedy użytkownik nie posiada profilu na poszczególnych portalach społecznościowych lub nie jest na nich zalogowany.

Te informacje (także adres IP komputera użytkownika) przekazywane są przez przeglądarkę bezpośrednio na serwer dostawcy usługi w USA i tam zapisywane. Jeżeli podczas wizyty na naszej stronie internetowej użytkownik jest zalogowany na portalu społecznościowym, wówczas fakt odwiedzin zostanie połączony z profilem użytkownika na Facebooku lub Google+. Jeżeli użytkownik naciśnie przycisk „Lubię to!“ lub „+1“, informacja ta również zostanie przekazana bezpośrednio do serwera dostawcy usługi i tam zapisana. Ponadto jest ona widoczna w portalu społecznościowym dla osób zapisanych w kontaktach użytkownika.

Cel i zakres zbieranych danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie przez dostawców usługi, a także prawa użytkownika i możliwe ustawienia w celu ochrony jego prywatności zostały zdefiniowane w polityce ochrony danych osobowych poszczególnych dostawców usługi.

Zasady ochrony danych osobowych przez Facebook: www.facebook.com/policy.php
Zasady ochrony danych osobowych przez Google: www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Jeżeli użytkownik nie chce, aby Google lub Facebook przyporządkował informacje o wizycie na naszej stronie internetowej jego profilowi na danym portalu społecznościowym, przed odwiedzeniem naszej strony należy się wylogować ze swego konta.

Można całkowicie zablokować wtyczki społecznościowe, pobierając odpowiednie dodatki (add-ons) do przeglądarki, np. wtyczki Facebooka można zablokować za pomocą „Facebook Blocker“ (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

 

Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone wyłącznie za dobrowolną zgodą użytkownika. Dane użytkownika wykorzystujemy wyłącznie w celu zaoferowania mu pożądanych przez niego informacji lub usług, to znaczy, że zapisywane i przetwarzane są tylko te informacje i dane, które są absolutnie niezbędne w celu odpowiedzi na zapytanie użytkownika lub nawiązania z nim stosunku umownego. Przy nawiązaniu kontaktu użytkownik zostanie poproszony o podanie określonych danych osobowych, takich jak adres e-mail, imię i nazwisko, adres. Dane te są nam potrzebne, aby odpowiedzieć na zapytanie użytkownika lub je przeanalizować.

Po pełnej realizacji lub zakończeniu stosunku umownego dane użytkownika zostaną na jego życzenie zablokowane w celu uniemożliwienia ich dalszego przetwarzania, a po upływie terminów przechowywania obowiązujących w świetle prawa podatkowego i handlowego zostaną usunięte. Wykorzystywanie danych użytkownika do celów przesyłania dodatkowych ofert lub innych usług wymaga wcześniejszej wyraźnej zgody użytkownika. Taką zgodę użytkownik może w każdej chwili cofnąć ze skutkiem na przyszłość. Dane użytkownika są traktowane poufnie. Jeśli określone procesy przetwarzania danych wymagają zaangażowania usługodawców zewnętrznych, stosunek umowny przebiega zgodnie z przepisami federalnej ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Przesyłanie dokumentów aplikacyjnych

W dziale „Kariera” mają Państwo możliwość aplikowania on-line oraz przesłania odpowiednich dokumentów aplikacyjnych do naszego Działu kadr. Dokumenty te będą oczywiście traktowane jako poufne i wykorzystywane wyłącznie do celów procedury aplikacyjnej.

Dane aplikacyjne związane z ubieganiem się o konkretne stanowisko są usuwane bezpowrotnie po upływie trzech miesięcy od zakończenia procedury aplikacyjnej. Jeśli uznamy, że Państwa dane aplikacyjne mogą pasować do innych wolnych stanowisk obecnie lub w przyszłości, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania i wykorzystywania Państwa danych aplikacyjnych również po upływie tego okresu. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do przechowywania i wykorzystywania Państwa danych zawartych w aplikacji z własnej inicjatywy również po upływie tego okresu. Wcześniej powiadomimy Państwa o tym.

 

Wykorzystanie plików Cookie

Na różnych stronach stosujemy pliki Cookie, aby zwiększyć atrakcyjność naszych stron dla użytkowników oraz umożliwić wykorzystanie określonych funkcji. Pliki Cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika. Większość wykorzystywanych przez nas plików Cookie jest usuwanych z dysku twardego użytkownika po zakończeniu sesji wyszukiwania (tzw. sesyjne pliki Cookie). Inne pliki Cookie pozostają na komputerze użytkownika i umożliwiają nam ponowne rozpoznanie jego komputera przy następnej wizycie (tzw. trwałe pliki Cookie). Współpracujące z nami firmy nie mają prawa gromadzić, przetwarzać ani wykorzystywać danych osobowych zgromadzonych na naszej stronie internetowej za pomocą plików Cookie.

Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, odmawiając przyjęcia plików Cookie w ustawieniach przeglądarki.

 

Biuletyn informacyjny

Jeśli chcą Państwo otrzymywać nasz biuletyn informacyjny, muszą Państwo podać swój adres e-mail oraz udzielić wyraźnej zgody na przesyłanie go. Biuletyn informacyjny zawiera aktualne informacje i ofertę naszych produktów. Oczywiście w każdej chwili można zrezygnować z biuletynu informacyjnego. Podczas wysyłania biuletynu informacyjnego korzystamy z metody double opt-in, tzn. biuletyn wysyłamy dopiero po tym, jak w otrzymanej wiadomości e-mail informacyjnej klikną Państwo link aktywujący usługę biuletynu.

Dane zgromadzone w ramach analizowania biuletynów informacyjnych wykorzystujemy do optymalizacji naszych usług zgodnie z życzeniami i interesami użytkowników, jak również do celów reklamowych i badania rynku. Dane są przechowywane do celów długoterminowej archiwizacji oraz ponownego wykorzystania w wymienionych celach.

 

Bezpieczeństwo

Za pomocą środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczamy naszą stronę internetową i inne systemy przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianą lub przetwarzaniem danych osobowych użytkownika przez osoby nieupoważnione. Pomimo regularnych kontroli zapewnienie pełnej ochrony przed wszystkimi zagrożeniami nie jest jednak możliwe.

 

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe użytkowników wykorzystujemy wyłącznie do własnych, wyżej wymienionych celów. W przypadku zaangażowania innych usługodawców we wsparcie naszej działalności związanej z przetwarzaniem danych muszą się oni zobowiązać do przestrzegania naszych standardów ochrony danych oraz przyznać nam prawo do kontrolowania przestrzegania wspomnianych standardów i ustawowych wytycznych. Również w takiej sytuacji pozostajemy prawnie odpowiedzialni za zgodność z przepisami ustawowymi o ochronie danych jako zleceniodawca („Przetwarzanie danych przez usługodawców zewnętrznych”).

Dane osobowe są przekazywane organom i jednostkom państwowym wyłącznie w ramach obowiązujących krajowych przepisów prawnych lub w przypadku, gdy w razie ataku na naszą infrastrukturę sieciową ich przekazanie jest niezbędne w celu egzekwowania prawa lub ścigania przestępstwa. Dane nie są przekazywane osobom trzecim w innych celach.

 

Przechowywanie i usuwanie danych osobowych

Wszelkie zgromadzone u nas dane osobowe użytkowników są usuwane bezpośrednio i bezpowrotnie, o ile nie są już one potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone, pod warunkiem że na mocy prawa nie jesteśmy zobowiązaniu do ich przechowywania. Jeśli jesteśmy zobowiązani do ich przechowywania, zostają one bezpowrotnie usunięte dopiero po upływie terminów przechowywania przewidzianych w przepisach prawnych.


Informowanie

Mają Państwo prawo do nieodpłatnego uzyskania informacji o swoich zgromadzonych danych, a także prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych, chyba że jest to sprzeczne z ustawowymi wytycznymi, na przykład z celami księgowymi. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, a także uzyskiwania informacji oraz poprawiania, blokowania lub usuwania danych prosimy kontaktować się z:

A.S. Création Tapeten AG, Südstraße 47, 51645 Gummersbach
Pan Armin Hellmig

e-mail: hellmig@as-creation.de 

 

Możliwość wycofania zgody i wyrażenia sprzeciwu

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę – w pełni lub w odniesieniu do określonych działań – na przetwarzanie danych w celach reklamowych i badania rynku, co wymaga Państwa wyraźnej zgody. W szczególności mogą Państwo zrezygnować z dalszego otrzymywania biuletynu informacyjnego lub innych e-maili reklamowych, nie ponosząc przy tym innych kosztów niż koszty przesłania zgodne z taryfą podstawową. W tym celu wystarczy wysłać wiadomość w formie tekstowej (np. e-mail, faks). Jeśli wyrazili Państwo tylko zgodę ustną (np. telefonicznie), mogą ją Państwo w ten sam sposób cofnąć.

W celu wycofania zgody prosimy kontaktować się z wyżej podaną osobą kontaktową.

 

Aktualizacja oświadczenia o ochronie danych osobowych

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania – w razie potrzeby – oświadczenia o ochronie danych osobowych w celu dostosowania do rozwoju technicznego lub w związku z ofertą nowych usług lub produktów. Aktualna wersja oświadczenia zawsze znajduje się na stronie internetowej www.as-creation.de pod linkiem „Oświadczenie o ochronie danych osobowych”.