Aby móc oglądać tę stronę w pełnym zakresie, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.

 

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Ochrona danych osobowych


Zasady ochrony danych
Ochronę danych uważamy za cechę jakości ukierunkowaną na klienta. Z tego względu gwarantujemy Państwu – zgodnie ze swoją wiedzą i sumieniem – maksymalną ochronę Państwa danych osobowych. Spółka A.S. CRÉATION TAPETEN AG, Südstraße 47, D-51645 Gummersbach gromadzi i wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie w ramach przepisów prawa ochrony danych obowiązującego.  Poniżej informujemy Państwa o rodzaju, zakresie i celach zbierania i wykorzystywania danych osobowych.

 • na naszej firmowej stronie głównej (zwanej dalej "stroną główną") [punkt 2-7], jak również
 • w kontekście relacji biznesowych (lub inicjacji biznesowych) za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty lub telefonu [klauzula 8].


1. Możliwości kontaktu i prawa użytkownika
Jako osoba, której dotyczą dane, mają Państwo następujące prawa:

 • zgodnie z art. 15 RODO prawo do żądania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych w zakresie podanym w artykule;
 • zgodnie z art. 16 RODO prawo do żądania niezwłocznego poprawienia nieprawidłowych danych lub uzupełnienia zapisanych u nas Państwa danych osobowych;
 • zgodnie z art. 17 RODO prawo do żądania usunięcia zapisanych u nas Państwa danych osobowych, jeśli dalsze przetwarzanie nie jest konieczne:  do wykonywania prawa do swobodnego wyrażania opinii i informacji; do spełnienia zobowiązania prawnego; ze względów interesu publicznego; do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • zgodnie z art. 18 RODO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli: podważają Państwo poprawność swoich danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale Państwo wykluczają ich usunięcie; my nie potrzebujemy już danych, jednak Państwo potrzebują ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub wnieśli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 RODO wobec przetwarzania;
 • zgodnie z art. 20 RODO prawo do otrzymania Państwa danych osobowych, które zostały nam udostępnione, w ustrukturyzowanym, powszechnym i odczytywalnym komputerowo formacie lub przekazania danych innym podmiotom odpowiedzialnym;
 • zgodnie z art. 77 RODO prawo do złożenia zażalenia w organie nadzorczym. Z reguły mogą się Państwo zwrócić w tym celu do organu nadzorczego swojego zwykłego miejsca pobytu lub miejsca pracy lub siedziby naszego przedsiębiorstwa.


W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, a także uzyskiwania informacji oraz poprawiania, blokowania lub usuwania danych, jak również anulowania ewentualnie udzielonej zgody bądź sprzeciwu wobec określonego wykorzystywania danych prosimy kontaktować się z:


Inspektor ochrony danych
Südstraße 47, 51645 Gummersbach, Niemcy
datenschutz@as-creation.de

Prawo sprzeciwu
Jeśli przetwarzamy dane osobowe zgodnie w powyższym wyjaśnieniem w celu ochrony naszego przeważającego uzasadnionego interesu w ramach równowagi interesów, mogą się Państwo sprzeciwić temu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeśli dane przetwarzane są w celu marketingu bezpośredniego, w każdej chwili mogą Państwo skorzystać z tego prawa zgodnie z opisem wyżej. Jeśli dane przetwarzane są w innych celach, mają Państwo prawo sprzeciwu tylko w przypadku wystąpienia powodów, wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.
Jeśli skorzystają Państwo z prawa sprzeciwu, nie będziemy więcej przetwarzać Państwa danych osobowych w tych celach, chyba że będziemy mogli udowodnić bezwzględne przyczyny przetwarzania zasługujące na ochronę, które przeważą Państwa interesy, prawa i swobody lub przetwarzanie będzie służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.
Zasada ta nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są w celu marketingu bezpośredniego. Wówczas Państwa dane osobowe nie będą dalej przetwarzane w tym celu.

2. Dane dostępu i hosting
Mogą Państwo odwiedzić nasze strony internetowe bez podawania swoich danych osobowych. Przy każdym wejściu na stronę serwer zapisuje automatycznie tzw. serwerowy plik dziennika, zawierający np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wejścia na stronę, przesłaną ilość danych i dostawcę wysyłającego zapytanie (dane dostępu) oraz dokumentujący wejście na stronę.
Te dane dostępu analizowane są wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego korzystania ze strony oraz doskonalenia naszej oferty. Zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO służy to ochronie naszego przeważającego uzasadnionego interesu w ramach równowagi interesów związanego z prawidłowym przedstawieniem naszej oferty. Wszystkie dane dostępu usuwane są najpóźniej po siedmiu dniach od zakończenia Państwa wizyty na stronie.

3. Zbieranie i wykorzystywanie danych
Zbieramy dane osobowe, jeśli przekażą nam je Państwo podczas kontaktu z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty e-mail). Pola obowiązkowe są odpowiednio oznakowane, ponieważ w tych przypadkach dane są nam koniecznie potrzebne do rozpatrzenia Państwa sprawy, Państwo zaś bez podania tych informacji nie będą mogli się z nami skontaktować. Na poszczególnych formularzach do wprowadzania danych widać, które dane są zbierane. Przekazane przez Państwa dane wykorzystujemy zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO do odpowiedzi na Państwa zapytanie. Po całkowitym zrealizowaniu umowy następuje ograniczenie dalszego przetwarzania Państwa danych, a po upływie odpowiednich okresów przechowywania wynikających z prawa podatkowego i handlowego dane są usuwane, o ile nie wyrazili Państwo wyraźnie zgody na dalsze wykorzystywanie danych lub zastrzegliśmy sobie dalsze wykorzystywanie danych, które jest dozwolone prawnie i o którym informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.
 
4. Biuletyn e-mailowy
Reklama e-mailowa z rejestracją do biuletynu
Jeśli zarejestrują się Państwo do naszego biuletynu, będziemy wykorzystywać niezbędne w tym celu lub przekazane przez Państwa oddzielnie dane, aby regularnie wysyłać Państwu nasz biuletyn e-mailowy na podstawie Państwa zgody według art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO.
W każdej chwili można wyrejestrować się z otrzymywania biuletynu, wysyłając wiadomość na podane niżej dane kontaktowe lub klikając odpowiedni link podany w biuletynie. Po wyrejestrowaniu usuniemy Państwa adres e-mail, jeśli nie wyrażą Państwo jednoznacznej zgody na dalsze wykorzystywanie danych lub zastrzegamy sobie dalsze wykorzystywanie danych, które jest dozwolone prawnie i o którym informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.
Biuletyn wysyłany jest w ramach przetwarzania na nasze zlecenie przez usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu Państwa adres e-mail.
Siedziba tego usługodawcy znajduje się w kraju na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Pliki cookie i analiza internetowa
Aby wizyta na naszej stronie internetowej była atrakcyjna oraz w celu umożliwienia korzystania z określonych funkcji, wyświetlania pasujących produktów lub badania rynku, na różnych stronach stosujemy tak zwane pliki cookie. Służy to ochronie naszego przeważającego uzasadnionego interesu w ramach równowagi interesów dotyczącego zoptymalizowanego przedstawienia naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre wykorzystywane przez nas pliki cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po zamknięciu przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam ponowne rozpoznanie jego przeglądarki przy następnej wizycie (tzw. trwałe pliki cookie). Czas przechowywania można znaleźć w zestawieniu w ustawieniach cookie przeglądarki internetowej. W przeglądarce można wprowadzić ustawienia informujące użytkownika o wstawianiu plików cookie, dzięki czemu zyskuje on możliwość decydowania w każdej chwili o akceptacji lub odrzuceniu plików cookie w niektórych sytuacjach lub ogólnie. Każda przeglądarka różni się pod względem sposobu zarządzania ustawieniami plików cookie. Jest on opisany w menu pomocy każdej przeglądarki wraz z objaśnieniem, jak zmienić ustawienia plików cookie. Informacje te dla poszczególnych przeglądarek znajdują się pod poniższymi adresami:


Internet Explorer™: windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies


Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE


Chrome™: support.google.com/chrome/bin/answer.py


Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen


Opera™: help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.htmlBrak akceptacji dla plików cookie może spowodować ograniczenia funkcjonalności naszej witryny.

Stosowanie Google (Universal) Analytics do analizy internetowej
Do analizy stron internetowych niniejsza witryna wykorzystuje Google (Universal) Analytics usługę analizy internetowej firmy Google LLC, US (www.google.de). Służy to ochronie naszego przeważającego uzasadnionego interesu w ramach równowagi interesów dotyczącego zoptymalizowanego przedstawienia naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Google (Universal) Analytics wykorzystuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony przez użytkownika, jak np. pliki cookie. Zebrane automatycznie informacje na temat użytkowania tej strony są z reguły przesyłane na serwer firmy Google, znajdujący się w Stanach Zjednoczonych i tam są przechowywane. W związku z aktywowaniem funkcji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej, adres IP zostanie przed przekazaniem skrócony w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.. Zanonimizowany adres IP, pobrany z Państwa przeglądarki w ramach funkcji Google Analytics, nie zostanie zasadniczo powiązany z innymi danymi pobranymi przez Google. Po ustaniu celu lub zakończeniu wykorzystywania przez nas usługi Google Analytics zebrane w związku z nią dane zostaną usunięte.
Można zapobiec rejestrowaniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i dotyczących korzystania ze strony internetowej przez użytkownika (łącznie z adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout
Alternatywnie do wtyczki do przeglądarki można kliknąć ten link, aby zapobiec rejestrowaniu w przyszłości przez Google Analytics na tej stronie internetowej. W tym celu na urządzeniu końcowym zostanie zapisany plik opt-out-cookie. Aby usunąć swoje pliki cookie, należy ponownie kliknąć link.

6. Wtyczki mediów społecznościowych
Wykorzystywanie wtyczek społecznościowych Facebook, Google, Twitter, Instagram, Pinterest
Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki”) sieci społecznościowych.
Jeśli wejdą Państwo na stronę w naszej witrynie, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka internetowa nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter lub Instagram. Treść wtyczki przekazywana jest przez dostawcę bezpośrednio do przeglądarki i integrowana na stronie. W związku ze zintegrowaniem wtyczki dostawcy otrzymują informację, że przeglądarka wywołała odpowiednią stronę naszej witryny, również jeśli użytkownik nie posiada profilu lub nie jest właśnie zalogowany. Informacja ta (łącznie z adresem IP użytkownika) przekazywana jest przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera danego dostawcy (ewent. do USA) i tam zapisywana. Jeśli użytkownik jest zalogowany w jednej z usług, dostawcy mogą bezpośrednio powiązać wizytę na naszej stronie internetowej z profilem użytkownika w danej sieci społecznościowej. Jeśli użytkownik wejdzie w interakcję z wtyczką, np. naciskając przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, odpowiednia informacja zostanie przekazana także bezpośrednio do serwera dostawcy i tam zapisana. Informacje publikowane są ponadto w sieci społecznościowej i tam wyświetlane osobom znajdującym się w kontaktach użytkownika. Służy to ochronie naszego przeważającego uzasadnionego interesu w ramach równowagi interesów, dotyczącego optymalnej komercjalizacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.
Cel i zakres zbierania danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez dostawcę oraz możliwość kontaktu i związane z tym prawa użytkownika oraz możliwości ustawień w celu ochrony sfery prywatnej znajdują się we wskazówkach dostawców dotyczących ochrony danych.7. Wtyczka wideo Youtube
Na naszej stronie internetowej zintegrowane są treści dostawców zewnętrznych. Treści te udostępniane są przez firmę Google LLC („dostawca”). Youtube jest zarządzany przez Google LCC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).
W przypadku filmów Youtube zintegrowanych na naszej stronie aktywowane jest rozszerzone ustawienie ochrony danych. Oznacza to, że Youtube nie zbiera i nie zapisuje żadnych informacji o użytkownikach odwiedzających stronę internetową, chyba że odtwarzają oni film wideo. Integracja filmów wideo służy ochronie naszego przeważającego uzasadnionego interesu w ramach równowagi interesów, dotyczącego optymalnej komercjalizacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.
Cel i zakres zbierania danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez dostawcę oraz związane z tym prawa użytkownika oraz możliwości ustawień w celu ochrony sfery prywatnej znajdują się we wskazówkach dostawców dotyczących ochrony danych firmy Google http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

8. Gromadzenie danych osobowych w ramach kontaktów biznesowych drogą elektroniczną, pocztową lub telefoniczną
W ramach naszych stosunków handlowych lub przy nawiązywaniu stosunków handlowych gromadzimy następujące dane osobowe:
Imię, nazwisko
Adres firmy lub adres prywatny
Dane kontaktowe (telefon, numer faksu, adres e-mail)
W stosownych przypadkach, dane bankowe
Podstawa prawna: Przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b DSGVO.
Dane nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem tych osób trzecich, które są naszymi podmiotami przetwarzającymi dane na zlecenie. Ze wszystkimi podmiotami przetwarzającymi dane na zlecenie zawarliśmy umowy zgodnie z art. 28 DSGVO.
Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą, można znaleźć w sekcji 1 powyżej.

Nasze e-maile zawierają linki do naszych stron w mediach społecznościowych. Jeśli klikniesz na ikonę, zostaniesz automatycznie przekierowany na odpowiedni kanał social media. Kanał mediów społecznościowych zbiera od Ciebie pewne dane osobowe:

 • Facebook: https://de-de.facebook.com/policy.php/
 • Instagram: https://de-de.facebook.com/help/instagram/155833707900388
 • Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
 • Twitter: https://twitter.com/de/privacy
 • YouTube: https://www.youtube.com/intl/ALL_de/howyoutubeworks/user-settings/privacy/

 

Nie otrzymujemy żadnych danych z kanałów social media.

Gummersbach, stan sierpień 2020 r.