Aby móc oglądać tę stronę w pełnym zakresie, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.

 

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Zasady ochrony danych

Ochronę danych uważamy za cechę jakości ukierunkowaną na klienta. Z tego względu gwarantujemy Państwu – zgodnie ze swoją wiedzą i sumieniem – maksymalną ochronę Państwa danych osobowych. Spółka A.S. CRÉATION TAPETEN AG, Südstraße 47, D-51645 Gummersbach gromadzi i wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie w ramach przepisów prawa ochrony danych obowiązującego. Poniżej informujemy Państwa o rodzaju, zakresie i celach zbierania i wykorzystywania danych osobowych.

 • na naszej firmowej stronie głównej (zwanej dalej "stroną główną") [punkt 2-7], jak również

 • w kontekście relacji biznesowych (lub inicjacji biznesowych) za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty lub telefonu [klauzula 8].

 

1. Możliwości kontaktu i prawa użytkownika

Jako osoba, której dotyczą dane, mają Państwo następujące prawa:

 • zgodnie z art. 15 RODO prawo do żądania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych w zakresie podanym w artykule;

 • zgodnie z art. 16 RODO prawo do żądania niezwłocznego poprawienia nieprawidłowych danych lub uzupełnienia zapisanych u nas Państwa danych osobowych;

 • zgodnie z art. 17 RODO prawo do żądania usunięcia zapisanych u nas Państwa danych osobowych, jeśli dalsze przetwarzanie nie jest konieczne: do wykonywania prawa do swobodnego wyrażania opinii i informacji; do spełnienia zobowiązania prawnego; ze względów interesu publicznego; do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;

 • zgodnie z art. 18 RODO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli: podważają Państwo poprawność swoich danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale Państwo wykluczają ich usunięcie; my nie potrzebujemy już danych, jednak Państwo potrzebują ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub wnieśli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 RODO wobec przetwarzania;

 • zgodnie z art. 20 RODO prawo do otrzymania Państwa danych osobowych, które zostały nam udostępnione, w ustrukturyzowanym, powszechnym i odczytywalnym komputerowo formacie lub przekazania danych innym podmiotom odpowiedzialnym;

 • zgodnie z art. 77 RODO prawo do złożenia zażalenia w organie nadzorczym. Z reguły mogą się Państwo zwrócić w tym celu do organu nadzorczego swojego zwykłego miejsca pobytu lub miejsca pracy lub siedziby naszego przedsiębiorstwa.


W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, a także uzyskiwania informacji oraz poprawiania, blokowania lub usuwania danych, jak również anulowania ewentualnie udzielonej zgody bądź sprzeciwu wobec określonego wykorzystywania danych prosimy kontaktować się z:


Inspektor ochrony danych
Südstraße 47, 51645 Gummersbach, Niemcy
datenschutz@as-creation.de


Prawo sprzeciwu

Jeśli przetwarzamy dane osobowe zgodnie w powyższym wyjaśnieniem w celu ochrony naszego przeważającego uzasadnionego interesu w ramach równowagi interesów, mogą się Państwo sprzeciwić temu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeśli dane przetwarzane są w celu marketingu bezpośredniego, w każdej chwili mogą Państwo skorzystać z tego prawa zgodnie z opisem wyżej. Jeśli dane przetwarzane są w innych celach, mają Państwo prawo sprzeciwu tylko w przypadku wystąpienia powodów, wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Jeśli skorzystają Państwo z prawa sprzeciwu, nie będziemy więcej przetwarzać Państwa danych osobowych w tych celach, chyba że będziemy mogli udowodnić bezwzględne przyczyny przetwarzania zasługujące na ochronę, które przeważą Państwa interesy, prawa i swobody lub przetwarzanie będzie służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Zasada ta nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są w celu marketingu bezpośredniego. Wówczas Państwa dane osobowe nie będą dalej przetwarzane w tym celu.


2. Dane dostępu i hosting

Mogą Państwo odwiedzić nasze strony internetowe bez podawania swoich danych osobowych. Przy każdym wejściu na stronę serwer zapisuje automatycznie tzw. serwerowy plik dziennika, zawierający np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wejścia na stronę, przesłaną ilość danych i dostawcę wysyłającego zapytanie (dane dostępu) oraz dokumentujący wejście na stronę.

Te dane dostępu analizowane są wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego korzystania ze strony oraz doskonalenia naszej oferty. Zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO służy to ochronie naszego przeważającego uzasadnionego interesu w ramach równowagi interesów związanego z prawidłowym przedstawieniem naszej oferty. Wszystkie dane dostępu usuwane są najpóźniej po siedmiu dniach od zakończenia Państwa wizyty na stronie.


3. Zbieranie i wykorzystywanie danych

Zbieramy dane osobowe, jeśli przekażą nam je Państwo podczas kontaktu z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty e-mail). Pola obowiązkowe są odpowiednio oznakowane, ponieważ w tych przypadkach dane są nam koniecznie potrzebne do rozpatrzenia Państwa sprawy, Państwo zaś bez podania tych informacji nie będą mogli się z nami skontaktować. Na poszczególnych formularzach do wprowadzania danych widać, które dane są zbierane. Przekazane przez Państwa dane wykorzystujemy zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO do odpowiedzi na Państwa zapytanie. Po całkowitym zrealizowaniu umowy następuje ograniczenie dalszego przetwarzania Państwa danych, a po upływie odpowiednich okresów przechowywania wynikających z prawa podatkowego i handlowego dane są usuwane, o ile nie wyrazili Państwo wyraźnie zgody na dalsze wykorzystywanie danych lub zastrzegliśmy sobie dalsze wykorzystywanie danych, które jest dozwolone prawnie i o którym informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

 
4. Newsletter

4.1 Przy rejestracji do naszego newslettera stosujemy procedurę double-opt-in. Oznacza to, że po zarejestrowaniu się na nasz newsletter, wyślemy Ci na podany adres e-mail wiadomość, w której poprosimy Cię o potwierdzenie chęci otrzymywania newslettera. Do przesyłania newslettera wymagany jest wyłącznie Państwa adres e-mail.

Jeżeli w ciągu 7 dni nie potwierdzą Państwo swojej subskrypcji, Państwa dane zostaną zablokowane i po upływie miesiąca automatycznie usunięte.

4.2 Aby udowodnić czas i zakres subskrypcji newslettera (jak również ewentualne wypisanie się z subskrypcji), przechowujemy następujące dane poprzez ustawienie pliku cookie:

 • Timestamp rejestracji lub wypisania się z subskrypcji (data i godzina)
 • Adres IP
 • Wybór newslettera


4.3
Podstawa prawna (newsletter): przetwarzanie danych na podstawie zgody zgodnie z Art. 6 par. 1 p. 1 lit. a DSGVO.
Podstawa prawna (cookie): obowiązek prawny, aby móc przedstawić dowód zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO. 6 par. 1 p. 1 lit. c DSGVO.

4.4 Newsletter jest wysyłany w naszym imieniu przez usługodawcę CleverReach GmbH & Co. KG (adres: CRASH Building, Schajückenweg 2, D-26180 Rastede), któremu w tym celu przekazujemy Państwa adres e-mail. Usługodawca ten ma siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

4.5 W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera. Odwołanie to można zgłosić (i) klikając na link podany w każdym e-mailu z newsletterem lub (ii) wysyłając wiadomość na adres contact@as-creation.de5. Pliki cookie 

Aby wizyta na naszej stronie internetowej była atrakcyjna oraz w celu umożliwienia korzystania z określonych funkcji, wyświetlania pasujących produktów lub badania rynku, na różnych stronach stosujemy tak zwane pliki cookie. W zakresie, w jakim pliki cookie służą technicznej funkcjonalności strony internetowej, mamy nadrzędny uzasadniony interes w optymalnej prezentacji naszej oferty w ramach równoważenia interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO. Cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre wykorzystywane przez nas pliki cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po zamknięciu przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam ponowne rozpoznanie jego przeglądarki przy następnej wizycie (tzw. trwałe pliki cookie). Czas przechowywania można znaleźć w zestawieniu w ustawieniach cookie przeglądarki internetowej. W przeglądarce można wprowadzić ustawienia informujące użytkownika o wstawianiu plików cookie, dzięki czemu zyskuje on możliwość decydowania w każdej chwili o akceptacji lub odrzuceniu plików cookie w niektórych sytuacjach lub ogólnie. Każda przeglądarka różni się pod względem sposobu zarządzania ustawieniami plików cookie. Jest on opisany w menu pomocy każdej przeglądarki wraz z objaśnieniem, jak zmienić ustawienia plików cookie. Informacje te dla poszczególnych przeglądarek znajdują się pod poniższymi adresami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Safari™: https://support.apple.com/de-at/guide/safari/sfri11471/mac?tid=111221692
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/de/kb/verbesserter-schutz-aktivitatenverfolgung-desktop?redirectslug=cookies-erlauben-und-ablehnen&redirectlocale=de
Opera™ : https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies


Brak akceptacji dla plików cookie może spowodować ograniczenia funkcjonalności naszej witryny.

 

6. Google Maps

W sekcji "lokalizacje" oferujemy możliwość wyświetlenia lokalizacji firmy lub wyświetlenia kalkulacji trasy do danej lokalizacji za pomocą usługi Google Maps. Google Maps jest usługą firmy Google LLC (USA) (www.google.com).

W przypadku skorzystania z tej usługi użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową Google Maps. Mapy Google pobierają od użytkownika różne dane osobowe. Więcej informacji można uzyskać pod tym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Za pośrednictwem Google Maps nie otrzymujemy żadnych danych.


7. linki do mediów społecznościowych

Na naszej stronie internetowej stosowane są tak zwane linki społecznościowe ("Social Links") z serwisów Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest.

Jeśli klikniesz na link społecznościowy, zostaniesz przekierowany do naszego konta w mediach społecznościowych w odpowiedniej sieci społecznościowej. Odpowiednia sieć gromadzi dane osobowe użytkownika; aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z naszą polityką prywatności dla mediów społecznościowych, jak również z polityką prywatności odpowiednich dostawców mediów społecznościowych.

Jeśli nie chcą Państwo, aby sieci społecznościowe łączyły dane zebrane za pośrednictwem naszej witryny bezpośrednio z Państwa profilem w danej usłudze, należy wylogować się z odpowiedniej usługi przed wejściem na naszą stronę.


8. Wideos

8.1 Wirtualna wycieczka

W Virtual Showroom oferujemy Państwu wirtualną wycieczkę po naszym salonie. Film jest umieszczony na serwerze firmy Matterport Inc. Matterport Inc. (adres: 352 E. Java Drive, Sunnyvale, CA 94089, USA) gromadzi i przechowuje dane osobowe w USA. Aby dowiedzieć się, jakie dane osobowe są gromadzone i jak są przetwarzane, należy zapoznać się z polityką prywatności firmy Matterport: https://matterport.com/cookie-policy

Od firmy Matterport nie otrzymujemy ani danych osobowych, ani danych statystycznych.

8.2 Wideo Youtube

a. Jeśli chcesz obejrzeć film, zostaniesz przekierowany na naszą stronę YouTube poprzez link.

b. YouTube jest obsługiwany przez Google Inc. (adres: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Podmiotem odpowiedzialnym i osobą kontaktową w UE jest Google Ireland Limited (adres: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia).

c. YouTube gromadzi różne informacje o Państwa wizytach na stronie internetowej. Dane osobowe są anonimizowane i mogą być przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Państwa zanonimizowane dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Google do własnych celów, np. do profilowania, i mogą być łączone z innymi danymi. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie Google, Twoje dane zostaną bezpośrednio przyporządkowane do Twojego konta Google. Jeśli nie życzą sobie Państwo takiego powiązania, należy wylogować się z Google. Google zapisuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub dostosowania swojej strony internetowej do wymagań. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu zapewnienia reklamy dostosowanej do potrzeb oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez YouTube, jak również na temat Państwa praw, można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de

d. Jesteśmy partnerem umownym firmy Google i za pośrednictwem jej usług otrzymujemy wyłącznie anonimowe, statystyczne dane dotyczące filmów. Nie otrzymujemy żadnych innych danych, w szczególności nie możemy na podstawie tych informacji zidentyfikować użytkowników.

e. Podstawa prawna: Państwa zgoda zgodnie z Art. 6 par. 1 p. 1 lit. a GDPR.

 


9. Kontakt

Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego (w celu nawiązania ogólnego kontaktu, zamówienia raportów okresowych), następujące dane osobowe są gromadzone jako dane obowiązkowe w ramach naszych stosunków handlowych lub nawiązania stosunków handlowych: Imię i nazwisko, kod pocztowy i miejscowość, kraj, adres e-mail. Dalsze dane, takie jak firma, adres pocztowy i numer telefonu, mogą nam Państwo przekazać dobrowolnie.

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem indywidualnych adresów e-mail, będziemy przetwarzać dane osobowe niezbędne do realizacji Państwa zapytania.

Wszystkie dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres, w którym są wymagane, chyba że przechowywanie jest konieczne z innych powodów prawnych; jednak maksymalnie przez dziesięć (10) lat po zakończeniu stosunków handlowych lub zakończeniu zapytania.

Podstawa prawna: Przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO.


10. serwer

Ta strona jest hostowana na naszych własnych serwerach.


Oświadczenie o ochronie danych osobowych dla AS-CREATION.pl