Aby móc oglądać tę stronę w pełnym zakresie, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.

Przedsiębiorstwo, A.S.Création

PRZEDSIĘBIORSTWO

 

Bezpieczeństwo produktu i ochrona środowiska

Podstawą produkcji wszystkich tapet wytwarzanych przez A.S. Création są odpowiednie obowiązujące normy EN lub DIN – spełniamy tym samym wymogi ustawowe. Przykładowo wszystkie wyprodukowane przez A.S. Création tapety posiadają kwalifikowany znak CE zgodnie z normą EN 15102. Dokumentuje on, iż tapety A.S. Création w sposób udowodniony spełniają zdefiniowane przez UE kryteria w zakresie odporności ogniowej. Zgodnie z francuskim rozporządzeniem od 1 stycznia 2012 roku wszystkie stosowane we wnętrzach wyroby budowlane, okładziny podłogowe i ścienne oraz farby i lakiery muszą być oznaczone klasą emisji. Zgodnie z wynikami analizy certyfikowanego laboratorium badawczego wszystkie tapety A.S. Création odpowiadają wartościom granicznym najniższej klasy emisji „A+” i są odpowiednio oznakowane. Jednak oprócz spełniania wytycznych ustawowych A.S. Création oferuje swoim klientom jeszcze większe bezpieczeństwo: Tapety produkowane przez A.S. Création spełniają surowsze wymogi organizacji Gütegemeinschaft Tapete e. V. (Stowarzyszenie Jakości Tapet), udokumentowane w normie RAL-GZ-479. Spełnianie tej normy jest regularnie kontrolowane w formie wyrywkowych próbek przez renomowaną, działającą na całym świecie organizację Fraunhofer-Gesellschaft (Towarzystwo Fraunhofera).

Realizując ideę ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju dział A.S. Création zajmujący się wklęsłodrukiem stosuje wyłącznie farby na bazie wody. Ponadto A.S. Création stosuje wyłącznie papier i flizelinę z certyfikatem FSC®. Oznacza to, że wszystkie rolki tapet wytwarzane przez A.S. Création posiadają znak jakości FSC®. Organizacja FSC® (Forest Stewardship Council) powstała w 1993 roku. Jest pozarządową organizacją użyteczności publicznej działającą na rzecz ekologicznego, akceptowalnego społecznie i ekonomicznie gospodarowania zasobami leśnymi świata. Znak jakości FSC® jest dla konsumentów informacją, iż do wytworzenia danego produktu użyto drewna pozyskanego w ramach odpowiedzialnego i ekologicznego gospodarowania zasobami leśnymi.

Także w zakresie inwestycji firma A.S. Création bierze pod uwagę rozważne gospodarowanie zasobami naturalnymi. Do działań ściśle związanych z ochroną środowiska należy zaliczyć inwestycje, które są konieczne, aby spełniać zaostrzające się wymogi ustawowe i urzędowe. Ponadto także inwestycje modernizacyjne przyczyniają się do ochrony środowiska. Zastosowanie nowocześniejszych technologii z reguły wiąże się także z większą wydajnością w odniesieniu do wykorzystanych zasobów.